Noah’s Ark, Uganda

Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda is een interkerkelijke Christelijke organisatie in Uganda. De stichting is in 1999 opgericht door Piet en Pita Buitendijk. De organisatie bestaat inmiddels uit een kinderhuis, een kleuterschool, een basisschool en een middelbare beroepsopleiding, een medische kliniek en nog veel meer sociale en medische outreach programma’s in de nabije en verre omgeving.

Noah’s Ark richt zich op Uganda’s meest kwetsbare kinderen en de gebieden in de directe omgeving die het meest door armoede zijn getroffen. Door de jaren heen heeft Noah’s Ark het leven van duizenden kinderen en volwassenen beïnvloed. Op dit moment noemen honderden kinderen Noah’s Ark hun thuis, zijn er meer dan 350 leerlingen ingeschreven bij hun scholen en heeft de medische kliniek ontelbaar vele anderen in de omliggende omgeving geholpen.

Piet en Pita zijn begonnen met het opnemen van verlaten en mishandelde kinderen in hun huurhuis in Kampala. Al snel werd het aantal kinderen dat een veilige plaats nodig had zo groot, dat het gebouw te klein werd. Voorbereidingen werden getroffen om naar een grotere compound (omheinde groep huizen) te verhuizen en in 2006 vonden Piet, Pita en hun kinderen hun nieuwe thuis op een groot stuk land net buiten de stad Mukono.

Toen de jongste kinderen ouder werden, besloten ze om Family Units (gezinshuizen) te bouwen, zodat we hen een zo normaal mogelijk gezinsleven konden bieden. De oudste kinderen zullen zeer binnenkort de leeftijd bereiken waarop ze op eigen benen kunnen staan.

Toen ze de New Horizon school stichtten, bestond het slechts uit een basisschool met een kleuteropvang en de lagere klassen. Maar vandaag bieden de New Horizon scholen een volledig onderwijsprogramma vanaf de kleuterschool tot en met het middelbaar beroepsonderwijs. Naast de kinderen uit het Kinderhuis, worden de klaslokalen gevuld met honderden kinderen uit de omliggende dorpen, waarvan velen uit de meest arme gezinnen komen. Geen van deze gezinnen kon zich het schoolgeld veroorloven, maar hun kinderen zijn toch in staat om naar onze school te gaan dankzij het sponsorprogramma. De school is met de kinderen meegegroeid en in 2018 heeft de eerste groep studenten van de middelbare school hun diploma gehaald.

De medische kliniek zorgt voor de kinderen, leerlingen en het personeel dat op het terrein woont, maar ook voor de leden van de gemeenschap om Noah’s Ark. De belangrijkste focus van de kliniek ligt bij moeders, kinderen en ondervoeding maar ze bieden ook betaalbare, algemene gezondheidszorg van hoge kwaliteit aan. 

Gebeurtenissen en omstandigheden kunnen ertoe leiden dat families of de maatschappij een kind of volwassene als een ‘niemand’ bestempelt. Iemand waar je geen geld, moeite of aan besteed. Noah’s Ark wil deze ‘niemanden’ veranderen in ‘iemanden’ door hen een familie te bieden, er voor hen te zijn en te zorgen voor hun gesteldheid op mentaal, spiritueel, lichamelijk en educatief gebied. Hun doel is niet dat deze ‘niemanden’ afhankelijk worden maar om hen te helpen om zelfverzekerde mensen te worden, mensen die ‘iemand’ zijn. Door de jaren heen hebben honderden ongewenste, verlaten of mishandelde kinderen een liefdevol thuis gevonden in het Kinderhuis, waar ze de liefde, zorg en aandacht ontvangen die ieder kind verdient. Ze zijn er ook in geslaagd om honderden kinderen weer terug te plaatsen in hun eigen families of bij adoptieouders in Uganda.